Gói tiết kiệm
GÓI DỊCH VỤ MÔ TẢ NỘI THÀNH NGOẠI THÀNH 1 NGOẠI THÀNH 2 CƯỚC PHÍ CỘNG THÊM
KHỐI LƯỢNG THÊM GIÁ
Tiết kiệm Đơn hàng tạo trước 17:00 sẽ giao trong 2 hoặc 3 ngày kế tiếp 10.000 20.000 30.000 0,5 Kg 1.000