Gói siêu tốc
GÓI DỊCH VỤ MÔ TẢ NỘI THÀNH NGOẠI THÀNH 1 NGOẠI THÀNH 2 CƯỚC PHÍ CỘNG THÊM
KHỐI LƯỢNG THÊM GIÁ
Siêu tốc

Đơn hàng giao nhanh trong tối đa 4h

(Thời gian nhận hàng trước 13:00, chỉ áp dụng cho khu vực gói Siêu tốc)

30.000 --- --- 0,5 Kg 3.000