Gói giao tối
GÓI DỊCH VỤ MÔ TẢ NỘI THÀNH NGOẠI THÀNH 1 NGOẠI THÀNH 2 CƯỚC PHÍ CỘNG THÊM
KHỐI LƯỢNG THÊM GIÁ
Giao tối

Đơn hàng tạo trước 16:00 sẽ giao vào sau 18:00 đến trước 21:00 cùng ngày

(Chỉ áp dụng cho khu vực gói Giao tối)

40.000 --- --- 0,5 Kg 3.000